Bioscopen

Thema’s > Bioscopen

Op 2 oktober 1951 vond de eerste televisie-uitzending plaats. Als gevolg hiervan daalde het bioscoopbezoek dramatisch. In 1946 werden nog meer dan 85 miljoen bioscoopkaartjes verkocht, in 1956 nog 70 miljoen.
Sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw komt het aantal bezoeken bij uitzondering nog boven de 20 miljoen uit, in 1999 was het 18,6 miljoen. De daling
van het bioscoopbezoek is de weerspiegeling van het succes van de televisie. Erg populair waren bioscopen en filmhuizen met rond 25 miljoen bezoekers in 2002.
Het bezoek aan bioscopen tussen 2002 en 2006 gelijk gebleven. De bioscoop trekt bij uitstek een jonger publiek. In 2003 is ruim de helft van de 15-plussers naar een bioscoop of filmhuis geweest. Tot 25 jaar gaat 88 procent naar de bioscoop, van de 25–44-jarigen is dit 70 procent. Daarna daalt de belangstelling voor de film tot 41 procent onder de 45–64-jarigen en 13 procent bij de 65-plussers.

Hieronder vindt u alle ons bekende bioscopen, filmhuizen en filmtheaters in Nederland.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *