1873 – Schetsen uit Zeeland

Een smidse te Kruiningen. 1875

Een smidse te Kruiningen. 1875

Eenige uren zijn voldoende om het eiland te leeren kennen; nog den eigen avond keerden wij naar Zuid-Beveland en Goes terug.[369]

De Zuiderhavenpoort te Zierikzee. 1875

De Zuiderhavenpoort te Zierikzee. 1875